தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கு மாறிய வெள்ளைக்கார தம்பதி!

தமிழர்கள் அனைவரும் மேலத்தேய வெள்ளைக்காரர்கள் பரம்பரை போல் காட்டிக்கொள்ள அரைகுறை ஆடைகளுடன் திரிகின்றனர்.

ஆனால் அவர்களோ தமிழை நேசித்து தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கு மாறுகின்றனர், அப்படியான சில தம்பதிகளில் ஒரு தம்பதிதான் இவர்கள்.

இதை பார்த்தாவது தமிழர்கள் திருந்தட்டும்.

You might also like
error: Content is protected !!